Somali

License/Permit Application - Somali

11 February 2021
Si aad u codsato soo saarida kaarka aqoonsiga gaari waditaanka cusub ama cusboonaysiinta rukhsadda Vermont ama rukhsad (Aan ahayn CDL). Aqonsiga lagu wado gaari yada waawayn.

Vermont Residency Certification - Somali

11 February 2021
In loo isticmaalo cadeyn degenaanshaha Vermont ee codsadayaasha aan qaan gaarin ama codsadayaasha ka weyn 18 sano ee la nool dad kale. Waxay beddeleysaa Dhaarta Degenaanshaha Waalidka.
Subscribe to RSS - Somali

Contact Us

Vermont Department of Motor Vehicles
120 State Street
Montpelier, VT 05603-0001

Monday-Friday: 7:45am-4:30pm
email telephone

Public Records

Connect with us

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
YouTube icon
RSS icon