Kirundi

Vermont Residency Certification - Kirundi

13 January 2021
Gukoreshwa nk’icabona cuko uba I Vermont ku basaba ari abana bari munsi y’imyaka 18 canke abasaba barengeje imyaka 18 basanzwe babana n’abandi. Icemezo co gusimbuza aho umuvyeyi abaye. VL-002
Subscribe to RSS - Kirundi

Contact Us

Vermont Department of Motor Vehicles
120 State Street
Montpelier, VT 05603-0001

Monday-Friday: 7:45am-4:30pm
email telephone

Public Records

Connect with us

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
YouTube icon
RSS icon