Skip to main content

Driver's Privilege Card (DPC)

A Driver's Privilege Card is a Vermont license or permit that is NOT Real ID compliant.

License/Permit Application - Ukrainian

Щоб подати заявку на нову видачу або продовження ліцензії чи дозволу Вермонта (не-CDL).

Shchob podaty zayavku na novu vydachu abo prodovzhennya litsenziyi chy dozvolu Vermonta (ne-CDL).

To apply for a new issuance or renewal of a Vermont license or permit (Non-CDL).

License/Permit Application - Mandarin Chinese

申请佛蒙特州执照或许可证(非 CDL)的新签发或更新。

Shēnqǐng fúméngtè zhōu zhízhào huò xǔkě zhèng (fēi CDL) de xīn qiānfā huò gēngxīn.

To apply for a new issuance or renewal of a Vermont license or permit (Non-CDL).

License/Permit Application - Russian

Подать заявку на новую выдачу или продление лицензии или разрешения штата Вермонт (не CDL).

Podat' zayavku na novuyu vydachu ili prodleniye litsenzii ili razresheniya shtata Vermont (ne CDL).

To apply for a new issuance or renewal of a Vermont license or permit (Non-CDL).

Vermont Residency Certification - Dari

برای استفاده به عنوان مدرک اقامت ورمونت برای متقاضیانی که زیر سن قانونی هستند یا متقاضیان بالای 18 سال که با دیگران اقامت دارند. جایگزین سوگندنامه اقامت والدین می شود.

Vermont Residency Certification - Pashto

د ورمونټ د استوګنې د ثبوت په توګه کارول د هغو غوښتونکو لپاره چې کوچنيان دي یا هغه غوښتونکي چې عمرونه یې له 18 څخه ډیر وي چې د نورو سره اوسیږي. د مور او پلار د استوګنې هویت بدلوي.
Subscribe to Driver's Privilege Card (DPC)

FAQs

Is a Driver's Privilege Card Real ID compliant?

No

Who can get a Driver's Privilege Card?

The Driver's Privilege Card is available to anyone that is a Vermont Resident. Issuance of the DPC does not require proof of legal presence or US citizenship.

What is a Driver's Privilege Card?

A Driver Privilege Card is a Vermont license or permit that is NOT Real ID compliant.

The Driver Privilege Card is available to anyone that is a Vermont Resident. Issuance of the DPC does not require proof of legal presence or US citizenship.