Skip to main content

Somali

License/Permit Application - Somali

Si aad u codsato soo saarida kaarka aqoonsiga gaari waditaanka cusub ama cusboonaysiinta rukhsadda Vermont ama rukhsad (Aan ahayn CDL). Aqonsiga lagu wado gaari yada waawayn.

Vermont Residency Certification - Somali

In loo isticmaalo cadeyn degenaanshaha Vermont ee codsadayaasha aan qaan gaarin ama codsadayaasha ka weyn 18 sano ee la nool dad kale. Waxay beddeleysaa Dhaarta Degenaanshaha Waalidka.
Subscribe to Somali